Chants

Chants

Santibate, jaun-andere

Pierre Duny-Petre classe « Santibate, jaun-andere » parmi les chansons de quête (Xirula-Mirula, 2011). Elle est à rapprocher des aubades déjà connues comme l’aubade de Larrau (Cf l'article dans Bilketa).

 • Voir le texte en français

  Chanson de quête de carnaval. Couplets donnés par mon oncle Marttinttu Larralde de Louhossoa vers 1935.

  Aurkezpena eta galdera

  1
  Santibate Jaun-Andere
  Aurten bezala gero ere
  Santibatek igortzen gitu
  Xingarketa gu ere.

  2
  Jinak gitzu urrundik
  Bidean dembora emanik
  Ihauteria dela entzunik
  Etxe guzietarat ibilik.

  3
  Ez gabiltza ederrez
  Ez eta ere beharrez
  Kostuma xaharren ustez
  Erreprotxien beldurrez.

  4
  Ez dugu nahi urdia
  Ez eta ere erdia
  Usaia gatik kostuma gatik
  Gerren hunen bethia
  Var.: Liberako zatia.

  5
  Ez dugu nahi tripotik
  Bertzian izan ez denik
  Ustez eta trompa gaitezen
  Var. Beldurrez eta trompa gaitezen
  Urde kakaz eginik.

  Etxek’ andereari lausenguak
  6
  Etxean eder gerrena
  Etxek’ andere lerdena
  Jure erhiko erhaztuna
  Hastaz eros niro Baiona.

  7
  Etxean eder gortzeiru
  Dabiltzanian inguru
  Etxe huntako etxek’ anderea
  Parabisuan aingeru.

  8
  Etxean eder ohako
  Haurra sortzen deneko
  Etxe huntako etxek’ anderea
  Zaldiz elizarako
  Eta zilar kadiran jarriko.

  8 bis, aldaera
  Etxek’ andere baliosa
  Haur ukaiten duzularik
  Haur ukaite urusa
  Eta zure haurrekilan promenatzeko
  Urrezko karrosa.

  9
  Landan eder ilharra
  Haren pian belharra
  Etxe huntako etxek’ anderea
  Zer emazte zilharra.

  10
  Etxean eder ferreta
  Haren gainean kaneta
  Etxe huntako etxek’ anderea
  Zer emazte plaxenta.

  Nausiari erdi lausenga erdi mehatxu
  11
  Etxean eder haitzurra
  Nagusi bilo izurra
  Kolpuño bat eman ezaguzu
  Busti dezagun zintzurra.

  12
  Kadiran zaude jarririk
  Koloreak gorririk
  Guri xingarraren emaiterat
  Jeiki bazinte hortik.

  12 bis, aldaera
  Tolos eta Baiona
  Jinkoak dautz’ egun huna
  Guri xingarraren emaiterat
  Jeiki bazinte hunat.

  Eskerren bihurtzea
  13
  Eman duzu nobleki
  Kompañiak ere badaki
  Parabisuan sar zaitela
  Hamabi aingeruekin
  Hamabi aingeruekin
  Eta zure familiarekin.

  Deus ez dutelarik ukaiten
  14
  Goazen goazen hemendik
  Hemen ez duk xingarrik
  Etxe huntako gazitegian
  Saguak umiak hazten tik.

  15
  Etxean eder aihotza
  Etxek’ andere hoin hotza
  (edo hortz motza)
  Suburdinaz hautsiko ahal dun
  Sudur eta kokotza
  Var. Suburdinaz hauts ditzazula
  Sudur eta kokotza

   

 • Euskarazko testua ikusi

   

   

  Présentation et demande

  1
  «Santibate» Monsieur, Madame,
  Comme cette année et plus tard aussi,
  «Santibate »  nous envoie
  Quémander du lard nous aussi.

  2
  Nous sommes venus de loin
  Ayant passé du temps en chemin,
  Ayant entendu que c’était Carnaval
  En passant dans toutes les maisons.

  3
  Nous n’allons pas à la recherche du beau,
  Et non plus par besoin.
  Croyant aux vieilles coutumes
  Et de peur de reproches.

  4
  Nous ne voulons pas le cochon
  Et non plus la moitié.
  Suivant l’usage, la coutume,
  Cette broche (de la cheminée) pleine
  ou Un morceau d’une livre.

  5
  Nous ne voulons pas de boudin
  Qui n’a pas été fait dans le chaudron.
  Croyant qu’on puisse nous tromper
  ou De peur qu’on nous trompe
  (qu’il soit) fait avec du «caca» de cochon.

   

  Compliments à la maîtresse de maison
  6
  Dans la maison, belle (est) la broche (de la cheminée)
  Maîtresse de maison agile,
  Avec la valeur (poids) de la bague de votre doigt,
  Je pourrais acheter Bayonne.

  7
  Dans la maison (devant), beau (est) le tas de fumier
  Quand j’en fais le tour.
  La maîtresse de cette maison
  (est) Un ange de paradis.

  8
  Dans la maison, beau (est) le berceau
  Pour quand l’enfant naîtra.
  La maîtresse de cette maison
  (va) A cheval à l’église
  Et s’assiéra sur une chaise d’argent

  8bis, variante
  Maîtresse de maison précieuse,
  Quand vous aurez un enfant,
  (ayez) Un accouchement heureux
  Et pour vous promener avec vos enfants,
  Un carrosse d’or.

  9
  Dans le champs, beau (est) le haricot
  Et au-dessous de l’herbe.
  La maîtresse de cette maison
  Quelle femme soigneuse! (d’argent).

   

  10
  Dans la maison, belle (est) la ferreta
  Et au-dessus la louche.
  La maîtresse de cette maison
  Quelle femme agréable!

  Au maître, moitié compliments, moitié critiques
  11
  Dans la maison, belle (est) la pioche.
  Maître aux cheveux frisés,
  Donnez-nous un petit coup
  Que nous mouillions notre gosier.

  12
  Vous êtes assis sur votre chaise
  Le teint rouge.
  Pour nous donner du «xingar»,
  Si vous vous leviez de là.

  12bis, variante
  Tolosa et Bayonne
  Que Dieu vous donne un bon jour.
  Pour nous donner du "xingar",
  Si vous vous leviez ici.

  Remerciements
  13
  Vous avez donné généreusement
  La compagnie le sait aussi
  Que vous entriez au paradis
  Avec douze anges.
  Avec douze anges
  Et votre famille.


  Quand ils ne reçoivent rien
  14
  Partons, partons, d’ici
  Ici tu n’a pas (il n’y a pas, tutoiement) de xingar
  Dans le saloir de cette maison
  La souris nourrit ses petits.

  15
  Dans la maison belle (est) la serpe
  Maîtresse de maison si froide
  (ou dent cassée)
  Avec la barre du foyer tu pourras te casser
  Le nez et le menton.
  Avec la barre du foyer que vous vous cassiez
  Le nez et le menton.

   

  Texte et traduction Xirula-Mirula, 2011, p. 137

 

Le déserteur, Auguste Etcheverry, 1880

Voir l'article : http://www.bilketa.eus/fr/collections/notre-selection/1618-auguste-etcheverry-cordonnier-de-sare

 • Voir le texte en français

  Deserturra

  Biziaren primaderan harmetara gaitea
  Zorigaitzik dorpheena zitzautan yasaitea.
  Desertatuz uste nuen hobeki izaitea:
  Penxamendu zoroa, hic egin naikan kaltea

  Buru-kolpe ixua, hik egun batzuengatik
  Sekulako zertako nauk galarazi herritik,
  Aita ama haurrid eta adichkiden artetik,
  Gehiago othe naitek ikusiren bizirik.

  Gaizkirik dengutíena egin gabe nihori,
  Gachtagirik handiena naizela dut iduri.
  Zer malhura, gehiago etzautala zilhegi
  Agur baten erraitera nere sor-lekuari!

  Nere baitan gozo onik orai ez da sekulan,
  Bihotzeko har batekin izpiritua alhan,
  Amexetan ere bethi mugarrien ikaran,
  Bethi beldur aintzinegi sangoa sar dezadan.

  Gauaz eta egunaz dut begien aitzinean
  Sor-etzhola nere hura larrain bichkar batean;
  Bichta-bichtan hantche dago ithurri bat aldean,
  Oh! nik nuen zoriona han bizi nintzenean.

  Non zaituztet, mendi urdin, chirripa ithurriak,
  Nere behi, ahuntz eta ardi bizkar guriak;
  Non lehengo nere bide, chingola iduriak,
  Amex histu bat neretzat zaretenak guziak.

  Besta egun herrikoan nere gazte lagunak
  Chirola yoz, badohatzi kantuz plazara denak:
  Gaur pilotan, bihar dantzan hekien atseginak.
  Ni, hetarik urrundua, zer nere bihotz minak!

  Oh ezkila! hi neretzat lehenik yo huena,
  Hik orobat yoko bahu nere azken orena!
  Hire itzalean nian bizirik urosena,
  Aditzean mendi hetan hire hax-beherena.

  Nere ama orai urrun, kausitzen dut niganik;
  Gehiago ez dut hemen aren begitarterik.
  Ni hor, ez adichskide bat nitaz artha duenik;
  Ni hor, nere oinazetan konsolatzen nauenik.

  Hemen yende arrotzetan ni hiltzen naizenean,
  Bihotz minik gabe naute ezarriren lur-pean.
  Nork daut gero, noiz edo noiz, orhoitzapen batean,
  Loretto bat pausaturen nere tomba gainean.

  Bozkarioz bizitzera, ukaturik herria,
  Desterrura bertze behien ez nindake abia.
  Bai ondikotz! kiraxa zait desterruko ogia
  Hemen ezin bertzean dut higaturen bizia!

  Ur-chirripa ez da kaltzen nihoiz bere ohetik,
  Ez eta ere, harroka, sorthua den menditik.
  Hek bezala sor-lekuaz amodio izanik
  Zuhur denak kanta beza bethi bere herritik.

 • Euskarazko testua ikusi

  Deserturra (le déserteur)

  Faire l’armée au printemps de ma vie
  Me semblait le pire des malheur à subir
  Je pensais être mieux en désertant :
  Folle pensée, c’est toi qui m’as fait mal !

  Coup de tête aveugle, toi pour quelques jours
  Pourquoi m’as-tu éloigné du pays pour toujours,
  Du près de mes parents, fratrie et amis,
  Me verront-ils un jour en vie.

  N’ayant fait le moindre mal à quiconque,
  Il  faut que je sois le plus grand malfaiteur.
  Quel malheur, qu’il ne me soit plus autorisé
  De saluer ma terre natale !

  Il n’y a plus jamais de douceur en moi,
  D’esprit vaguant sur une prise du cœur,
  Même en rêve j’ai peur des bornes frontières,
  Toujours peur de rentrer un pied trop en avant.

  Nuit et jour j’ai devant les yeux
  Ma maison natale sur le versant d’un port;
  Bien en vue avec une fontaine sur le côté,
  Oh! Le bonheur que j’avais quand j’y vivais.

  Où vous ai-je, monts bleus, maigres sources,
  Mes vaches, chèvres et brebis au dos tendre ;
  Où mes anciens chemins, tels des rubans,
  Qui n’êtes plus pour moi qu’un rêve éteint.

  Mes jeunes amis des fêtes de village
  Jouant de la flûte, tous vont en chantant sur la place :
  Aujourd’hui à la pelote, demain dansant leur plaisir.
  Moi, loin d’eux, quelle douleur au cœur !

  Oh la cloche ! Toi qui sonnas d’abord pour moi,
  Si tu pouvais être celle qui sonnera ma dernière heure !
  À ton ombre j’avais la vie la plus heureuse,
  En entendant dans la montagne ton son grave.

  Ma mère que maintenant je trouve loin de moi ;
  Je n’ai plus ici son visage.
  Moi ici, sans un seul ami pour prendre soin de moi ;
  Moi ici, pour me consoler dans mes peines.

  Quand je mourrais ici au milieu d’étrangers,
  Ils me mettront sous terre sans peine.
  Qui, dans un souvenir, un jour,
  Posera une fleur sur ma tombe.

  Vivre dans la joie, en ayant renié le pays,
  Je ne repartirais pas déserteur.
  Oui hélas ! le pain du déserteur m’est aigre
  Ne pouvant faire autrement j’use ma vie ici !

  Le filet d’eau ne se perd jamais de son lit,
  Ni la roche de la montagne où elle est née.
  Ayant comme eux l’amour du pays natal
  Que le sage chante toujours de chez lui.

Le chien de la dame, Auguste Etcheverry, 1866

Voir l'article : http://www.bilketa.eus/fr/collections/notre-selection/1618-auguste-etcheverry-cordonnier-de-sare

 • Voir le texte en français

  Anddere xakhurra

  Adin gaztetik anddere xakhur bat zen
  Etxeko andre on batekin egoten,
  Bere graziez zion plazer egiten,
  Tretu ederrez zuen bethi ohoratzen,
  Haren parerik kausitzea pena zen.

  Andreak aldiz zuelakotz maithatu,
  Eta gogoan zuelakotzat hartu,
  Gauza goxoez nahi zuen bazkatu,
  Etzauntza guriak harentzat pharatu,
  Horretan zuen egin xakhur gastatu.

  Xakhur minunak bazituen pixkotxak,
  Pastiza puxkak, onkeriak, gauz'onak,
  Mundu huntako mainak eta karezak,
  Segur ederrak ziren haren egunak,
  Hola pasatu balituzke azkenak.

  Bainan denbora gutiko zen bonurra,
  Haren ondotik ethorri zen malurra,
  Ama xakhurra zenean hil hobira,
  Triste gelditu zen anddere xakhurra,
  Hezearen ondotik zuen idorra.

  Ama on hura zutenean ehortzi,
  Harren uneak partilan ziren hasi,
  Helas! xakhurra kanpoan zen ezarri.
  Eta ogi beltzetik eman janhari,
  Aitzinekotik ganbio zen ikusi.

  Bigarren ama bat izateko orde,
  Xakhurrak nausi bortitz bat zuen jabe,
  Ordutik zuru gora zuen atherbe,
  Bai eta lurra beretakotzat ohe,
  Gizenetik bilhakatu zen bai mehe.

  Estatu hortan zagonean nigarrez,
  Aditua zen zenbait xakhur lagunez
  Laster jin ziren kosolatu beharrez,
  Eta galdetu eri zenez suertez,
  Malurrak erran ziozkaten auhenez.

  Ikusliarrak hau aditzearekin,
  Mintzatu ziren guziak boz batekin,
  Erranez zinki: ez zutela zer egin;
  Hola bizitzeaz zutela atsegin,
  Hortakotz behar zela usaia egin.

  Anddere xakhur humilak aithormena
  Egin zioten ahalik laburrena,
  Erranez gaitzes zuela aiphamena
  Gauza goxoen, bai eta guriena,
  Hura maluraz bilhakatu zuena.

  Menturaz zenbait populuen artean,
  Kausitzen dire kasu hortan berean.
  Besta guziez, goizetik arratsean,
  Pulunpatzen direnak deboxkerian,
  Oro xiflatu eta penitzentzian.

 • Euskarazko testua ikusi

  Anddere xakhurra (le chien de la dame)

  Depuis tout jeune il était un chien à sa dame
  Restant avec une bonne maitresse de maison
  Il lui faisait le plaisir de ses grâces
  Il l’honorait toujours de jolis gestes,
  Trouver son semblable était difficile.

  Mais parce que la dame l’avait aimé,
  Et qu’elle le gardait dans son esprit,
  Elle voulait le nourrir de bonnes choses,
  Lui préparer de molles litières,
  C’est ainsi qu’elle avait gâté le chien.

  Le chien mignon avait des biscuits,
  Des morceaux de gâteau, des bonbons, de bonnes choses,
  Les manières et les caresses de ce monde,
  Et c’est ainsi qu’il comptait passer ses derniers jours.

  Mais son bonheur ne dura que peu,
  À sa suite était venu le malheur,
  Quand la mère fut emmenée à la tombe,
  Triste était resté le chien de la dame,
  Après la moiteur venait l’aridité.

  Quand ils enterrèrent sa bonne mère,
  Et qu’ils se partagèrent ses biens,
  Hélàs ! Le chien fut mis dehors
  Et fut nourri de pain noir,
  Il senti le changement.

  Au lieu d’avoir une seconde mère,
  Le chien eu un maitre violent,
  Il n’eut pour lors que le ciel comme abri
  Ainsi que le sol en guise de lit
  De gras il était devenu maigre.

  Tandis qu’il pleurait sur son sort
  Il fut entendu de quelques amis chiens
  Qui vinrent le consoler,
  Et après qu’ils lui eurent demandé s’il était malade,
  Il leur raconta ses malheurs en gémissant.

  Les auditeurs entendant cela
  Parlèrent d’une seule voix,
  Disant franchement qu’ils ne pouvaient rien faire
  Qu’ils aimaient vivre ainsi
  Et qu’il devrait s’y habituer.

  À l’humble chien à sa dame ils firent l’aveu
  Le plus brièvement possible,
  Qu’il renonce à l’idée
  Des choses douces, ainsi que des douces,
  Qui l’avaient rendu malheureux.

  Peut-être parmi les gens,
  Ils y en a dans le même cas.
  Qui après toutes les fêtes, du matin au soir,
  Àse vautrer dans la débauche,
  Ont tout dilapidé et font pénitence.

Recherche

Rechercher un document

Rechercher un article